Projekt

Přestupní terminál IDS Letovice

 je spolufinancován Evropskou unií.

 

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001444

Příjemce dotace: DOPAZ s.r.o.

Výzva: kolová výzva č. 24 - Výstavba a modernizace přestupních terminálů

Specifický cíl: 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

 

Stručný popis projektu

 

Předmětem projektu je vybudování dopravního terminálu u železniční stanice Letovice určeného pro přestup cestujících mezi autobusovou a vlakovou dopravou. Současný stav je zcela nevyhovující a přestupování je pro cestující nebezpečné a nekomfortní. Cílem projektu je tak vybudovat moderní dopravní terminál, který umožní cestujícím bezpečné a pohodlné přestupování mezi jednotlivými spoji IDS JMK. Terminál bude řešen bezbariérově a budou v rámci něj vybudována i parkoviště (klasické parkoviště pro osobní automobily, parkoviště typu K+R a stání pro kola).

 

Doba realizace projektu do 31. 8. 2018.

 


Aktuality

2. 1. 2019
Volná pracovní místa

archív

Kontakt

DOPAZ, s.r.o.
Vinohradská 1285/80
618 00 Brno
+420 516 474 100
+420 516 475 295
FAX +420 516 474 983